De praktiserende lægers og regionernes
fælles enhed for kvalitetsudvikling

 

ICPC-2

Udvidet dansk ICPC (den internationale diagnoseklassifikation for almen praksis) har nu været en del af EPJ i almen praksis siden 1998 og er primo 2008 opdateret under navnet ICPC-2-DK. PLO og Danske Regioner støtter denne opdatering.ICPC-2 kodekort

ICPC-2 lommekort

Fora

DAK-E varetager en række debatfora for forskellige relevante udvalg og faggrupper.

 

E-KVIS