Strona g��wna

polish (805) 787-1197
Przedsi�biorstwo Przetw�rstwa i Handlu Zbo�em "Ziarn-Pol" Sp. z o. o. dzia�a na rynku polskim od 1998 r.

Oferujemy:

  • ca�oroczn� kontraktacj�
  • skup i sprzeda� zb�� oraz rzepaku
  • sprzeda�: nawoz�w, materia�u siewnego, otr�b, �ruty sojowej i rzepakowej
  • przechowalnictwo zb�� (40.000 ton), skup i suszenie ziarna na zlecenie innych firm
  • wynajem powierzchni magazynowej (10.000 m2), obs�uga magazynowa, transport
  • ubezpieczenia upraw rolnych i inne
  • doradztwo