HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 5 TẠI TRUNG TÂM HỌC LIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 5 TẠI TRUNG TÂM HỌC LIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

28/09/2018

Thực hiện Kế hoạch số 1166/BGDĐT-GDTX ngày 26/03/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo...

Triển lãm ảnh và tư liệu về Biển, đảo Việt Nam

Triển lãm ảnh và tư liệu về Biển, đảo Việt Nam

28/09/2018

Thực hiện Công văn số 2237/UBND-VX ngày 28/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình...

TỔNG KẾT VÀ TRAO GIẢI CUỘC THI “VIẾT VỀ NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA TÔI”

(416) 425-6984

28/09/2018

Nhằm biểu dương, khen thưởng các công đoàn viên và sinh viên có thành tích...

Sermina khoa học: “Triển khai tài nguyên giáo dục mở: Bản quyền và giấy phép mở”

Sermina khoa học: “Triển khai tài nguyên giáo dục mở: Bản quyền và giấy phép mở”

28/09/2018

Thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ năm học 2017-2018; để cập nhật kiến thức,...

Footer

Copyright © 2018LRC-QBU. All rights reserved.

4197354124