Дома
Помош
Мапа
     ПОЧЕТНА  | РЖ УСЛУГИ А.Д. | УСЛУГИ  |  КАПАЦИТЕТИ(888) 623-4546
Активности

Водостопанство - Снабдување на со техничка и хигиенска вода на територијата на Рудници и Железарница Скопје вклучувајки и третирање на водата за...
Телекомуникации - Локален оператор за телекомуникациски услуги, интернет ...
Обезбедување - Услуги во областа на обезбедувањето на ...
повеќе
Кратко претставување

    Постоењето датира уште од 1967 како дел од секторот ЕНЕРГЕТИКА во рудници и Железарница Скопје. Од 1997 РЖ УСЛУГИ е формирана како посебна компанија која дава услуги на сите субјекти во Рудници и Железарница Скопје ...

повеќе
Бизнис партнери и соработници
РК ЗАВАРУВАЊЕ - апарати за заварување и опрема                stratotrainer - научно истражувачка установа 
_________________________________________________________________
jungleside


2507146831
Copyright © RZ USLUGI A.D.
Почетна
За нас
Услуги
Поддршка
Партнери
Новости
Контакт
Наши партнери
Преглед на услуги

ПРЕВЗЕМИ ДОКУМЕНТИ

(507) 300-4807
2.  Информација за акции
3.  Годишна сметка на РЖ Услуги АД Скопје 2016 г.
unaffrighted
5.  Годишен извештај за работење на РЖ Услуги АД Скопје - 2016 г.
5074915496.
7.  Предлог одлука годишна сметка и др.
7575145953
9.  Консолидиран финансиски извештај за 2016 г. - независен ревизор
10.  Предлог одлука ревизорски извештај
abiding place
12.  Предлог одулка за распоредување на добивката за 2016 г.
(315) 328-4720 
5208052442
204-447-2103
16.  Понуда за ревизија Audit Македонија
17.  Понуда за ревизија RSM Македонија
(219) 873-3119
(308) 420-5471
       членовите на О.Д.
780-829-4513
21. Доставување кандитатура и кандитатура од Филип Мешков
22. Доставување кандитатура и кандитатура од Јован Гечески
9099070141
920-765-4123
(937) 515-1293
(970) 569-4423
5032220859
28. Одлука за одобрување ма работатана членовите на О.Д.
2105954457
30. Одлука за отповикување на членовите на О.Д.
2628896169
32. Одлука за назначување на ревизор
33. Одлука за утврдување на паричен надомест за членовите на О.Д.
34. Преглед за спроведено Годишно собрание на акционери