Loading...

Orta Çağ Tiyatrosu

ORTA ÇAĞ TÄ°YATROSU Hristiyanlık, geleneğin sürekliliğinin parçalandığı bir ortamda, kendi tiyatrosunu yoktan var etti, kendi inançlarından yeni bir tiyatro türetti. Ortaçağ, kilise tiyatrosunun yanı sıra akrobatların, soytarıların, hokkabazların tek kişilik [ … ]

Roma Tiyatrosu

ROMA TÄ°YATROSU Roma, tiyatroya özgü bir katkı yapmaktan çok Yunan tiyatrosuna öykünmekle yetinmiştir. Bununla birlikte, Roma toplumunun estetik bir eşiği aşamayan, ama belli bir canlılığı sürdüren yöresel bir oyun geleneği [ … ]

Tiyatro Tarihi

ANTÄ°K ÇAĞ TÄ°YATROSU Tiyatro ilk kez IO 6. yüzyılda Yunan toplumunda dinsel törenden özerkleşerek bir sanat türü haline geldi; dinsel ya da pratik ölçütlerle değil, estetik ölçütlerle değerlendirilen bir “oyun” [ … ]

Tiyatro Nedir?

Tiyatro Nedir? Bir öyküyü, sahne olarak ayrılmış bir yerde, oyuncuların söz ve hareketleriyle canlandırma sanatı. Tiyatro sözcüğü Yunanca’da “seyirlik yeri” anlamına gelen theatron’dan türetilmiş, dilimize Ä°talyanca’daki teatro sözcüğünden geçmiştir. Günümüzde [ … ]

(601) 360-7639

  Güzel sanatlar deyince aklımıza, insanın üreticiliği, insanın ilk çağlardan bu yana kendini ifade ettiği, tam ustalaşamadığı dönemlerde, çizgi, boya, kil yoluyla içini döktüğü biçimler, desenler, çeşitli oluş umlar gelir.Güzel sanatlar [ … ]

Osmanlı’da Sanat

Osmanlılar’da gelişen sanat dalları; mimari, edebiyat, minyatür, musiki, tezhip, çinicilik, hattatlık, cam, seyirlik oyunlar ve tiyatrodur. Zanaat dalları ise; dokuma, halı, cilt, maden ve ahşap işleridir. Minyatür Sanatı: Osmanlılarda el yazmalarını süsleyen resimlere [ … ]

Sanat Nedir ?

*Sanatın Tanımı *Sanat Nedir Sanatın Tanımı : 1. Bir duygu, tasarı, güzellik vb. anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık: “Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz. Hatta [ … ]